-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาเดื่อ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาเดื่อ

รหัสโรงเรียน : 540606

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 200 โพนนาแก้ว-หนองผือ นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร 47230

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาเดื่อ

-- advertisement --