-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์

รหัสโรงเรียน : 540599

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 27 – บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร 47230

โทรศัพท์ : 042720142

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์

-- advertisement --