-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี

รหัสโรงเรียน : 540088

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 21 กุดบาก-บ้านค้อน้อย กุดบาก กุดบาก สกลนคร 47180

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี

-- advertisement --