-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า

รหัสโรงเรียน : 540611

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 558 – โคกภู ภูพาน สกลนคร 47310

โทรศัพท์ : 042708148

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า

-- advertisement --