-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหลุบเลา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหลุบเลา

รหัสโรงเรียน : 540620

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : หมู่ 1 – หลุบเลา ภูพาน สกลนคร 47180

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหลุบเลา

-- advertisement --