-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร

รหัสโรงเรียน : 540545

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 123 ทางหลวงชนบท สน. 3008 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 47280

โทรศัพท์ : 042766454

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร

-- advertisement --