-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเชิงดอย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเชิงดอย

รหัสโรงเรียน : 540078

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านเชิงดอย – นาม่อง กุดบาก สกลนคร 47180

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเชิงดอย

-- advertisement --