-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง

รหัสโรงเรียน : 540597

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 127 – บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร 47230

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง

-- advertisement --