-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโคกม่วง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคกม่วง

รหัสโรงเรียน : 540094

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – นาโพธิ์ กุสุมาลย์ สกลนคร 47210

โทรศัพท์ : 042720015

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคกม่วง

-- advertisement --