-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา

รหัสโรงเรียน : 540589

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 210 – บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร 47230

โทรศัพท์ : 042170417

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา

-- advertisement --