-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต

รหัสโรงเรียน : 540604

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร 47230

โทรศัพท์ : 042710701

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองผือเทพนิมิต

-- advertisement --