โลโก้โรงเรียนไพศาลวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนไพศาลวิทยา

รหัสโรงเรียน : 540097

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านโพธิไพศาล ต.โพธิไพศาล – โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร 47210

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนไพศาลวิทยา