-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนส่องดาว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนส่องดาว

รหัสโรงเรียน : 540440

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร 47190

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนส่องดาว

-- advertisement --