-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น

รหัสโรงเรียน : 540189

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่3 – เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร 47130

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น

-- advertisement --