-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคำก้าว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคำก้าว

รหัสโรงเรียน : 540460

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 27 – ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร 47190

โทรศัพท์ : 042981267

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคำก้าว

-- advertisement --