-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคำบอน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคำบอน

รหัสโรงเรียน : 540573

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – โคกศิลา เจริญศิลป์ สกลนคร 47290

โทรศัพท์ : 042755665

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคำบอน

-- advertisement --