-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ

รหัสโรงเรียน : 540345

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 222 – ค้อเขียว วาริชภูมิ สกลนคร 47150

โทรศัพท์ : 042973687

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ

-- advertisement --