-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านค้อใต้

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านค้อใต้

รหัสโรงเรียน : 540421

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : -บ้านค้อใต้ – ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร 47110

โทรศัพท์ : 0832909520

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านค้อใต้

-- advertisement --