-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอ

รหัสโรงเรียน : 540335

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 190 วาริช-ม่วงไข่ ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร 47150

โทรศัพท์ : 0142-099327

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอ

-- advertisement --