-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน

รหัสโรงเรียน : 540437

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 3 – บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร 47110

โทรศัพท์ : 0817686656

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน

-- advertisement --