โลโก้โรงเรียนบ้านดงสง่า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดงสง่า

รหัสโรงเรียน : 540582

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 0 – หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร 47290

โทรศัพท์ : 042705666

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดงสง่า