-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 540348

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านดอนส้มโฮง – ค้อเขียว วาริชภูมิ สกลนคร 47150

โทรศัพท์ : 0883443457

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม

-- advertisement --