-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านตาดภูวง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านตาดภูวง

รหัสโรงเรียน : 540343

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 222 พังโคน- วังสามหมอ คำบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร 47150

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตาดภูวง

-- advertisement --