-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านถ่อน (คุรุราษฎร์สามัคคี)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านถ่อน (คุรุราษฎร์สามัคคี)

รหัสโรงเรียน : 540360

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านถ่อน – บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร 47110

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านถ่อน (คุรุราษฎร์สามัคคี)

-- advertisement --