-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทุ่งคำ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทุ่งคำ

รหัสโรงเรียน : 540561

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านทุ่งคำ – เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร 47290

โทรศัพท์ : 042709369

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทุ่งคำ

-- advertisement --