-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว

รหัสโรงเรียน : 540326

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 59 บ้านธาตุ-กุดตะกาบ วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร 47150

โทรศัพท์ : 042781497

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว

-- advertisement --