-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาล้อม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาล้อม

รหัสโรงเรียน : 540240

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านนาล้อม – ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร 47160

โทรศัพท์ : 0892771934

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาล้อม

-- advertisement --