-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา)

รหัสโรงเรียน : 540184

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านบัวใหญ่ – สว่าง พรรณานิคม สกลนคร 47130

โทรศัพท์ : 042973013

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา)

-- advertisement --