-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านผักตบ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านผักตบ

รหัสโรงเรียน : 540332

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านผักตบ – ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร 47150

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านผักตบ

-- advertisement --