-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด

รหัสโรงเรียน : 540572

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านหนองโจด – โคกศิลา เจริญศิลป์ สกลนคร 47290

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด

-- advertisement --