-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองน้อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองน้อย

รหัสโรงเรียน : 540565

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 รพช.โนนอุดม-โคกคอนดอนม่วย ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร 47290

โทรศัพท์ : 042709152

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองน้อย

-- advertisement --