-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองบัว(สาขานาเชือก)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองบัว(สาขานาเชือก)

รหัสโรงเรียน : 540231

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านนาเชือก – แร่ พังโคน สกลนคร 47160

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองบัว(สาขานาเชือก)

-- advertisement --