-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองผักเทียม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองผักเทียม

รหัสโรงเรียน : 540509

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หนองปลิง นิคมน้ำอูน สกลนคร 47270

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองผักเทียม

-- advertisement --