-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

รหัสโรงเรียน : 540220

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองหญ้าปล้อง – พังโคน พังโคน สกลนคร 47160

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

-- advertisement --