-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองหวาย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองหวาย

รหัสโรงเรียน : 540170

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – วังยาง พรรณานิคม สกลนคร 47130

โทรศัพท์ : 0982371759

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองหวาย

-- advertisement --