-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ

รหัสโรงเรียน : 540503

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน สกลนคร 47270

โทรศัพท์ : 042789355

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ

-- advertisement --