-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์)

รหัสโรงเรียน : 540382

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านโคกสุวรรณ – ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร 47240

โทรศัพท์ : 042099341

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์)

-- advertisement --