-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง

รหัสโรงเรียน : 540330

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร 47150

โทรศัพท์ : 042 774234

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง

-- advertisement --