-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแกดำ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแกดำ

รหัสโรงเรียน : 540567

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านแกดำ – เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร 47290

โทรศัพท์ : 0818735524

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแกดำ

-- advertisement --