-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น

รหัสโรงเรียน : 540243

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านโนนขมิ้น – ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร 47160

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนขมิ้น

-- advertisement --