-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ

รหัสโรงเรียน : 540176

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 47220

โทรศัพท์ : 0872255322

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ

-- advertisement --