-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ

รหัสโรงเรียน : 540577

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : หมู่ที่ 11 บ้านโพนบก – บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร 47290

โทรศัพท์ : 0856434971

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ

-- advertisement --