-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล

รหัสโรงเรียน : 540333

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 263 พังโคน-วาริชภูมิ ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร 47150

โทรศัพท์ : 042-165-219

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล

-- advertisement --