-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 540325

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 335 ผดุงวารีย์ วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร 47150

โทรศัพท์ : 042781188

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร

-- advertisement --