-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์

รหัสโรงเรียน : 540131

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านวังน้ำขาว – ดงหม้อทองใต้ บ้านม่วง สกลนคร 47140

โทรศัพท์ : 042-720272

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์

-- advertisement --