-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกุดเรือ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกุดเรือ

รหัสโรงเรียน : 540297

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 200 – นาซอ วานรนิวาส สกลนคร 47120

โทรศัพท์ : 042799123

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกุดเรือ

-- advertisement --