-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคำยาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคำยาง

รหัสโรงเรียน : 540148

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านคำยาง – ดงเหนือ บ้านม่วง สกลนคร 47140

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคำยาง

-- advertisement --