-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดงอีด่อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดงอีด่อย

รหัสโรงเรียน : 540526

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านดงอีด่อย – แพด คำตากล้า สกลนคร 47250

โทรศัพท์ : 042756896

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดงอีด่อย

-- advertisement --