-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดอนคำ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดอนคำ

รหัสโรงเรียน : 540517

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 90 – นาแต้ คำตากล้า สกลนคร 47250

โทรศัพท์ : 0

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดอนคำ

-- advertisement --