-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านน้ำจั้น

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านน้ำจั้น

รหัสโรงเรียน : 540142

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ดงเหนือ บ้านม่วง สกลนคร 47140

โทรศัพท์ : 042720105

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านน้ำจั้น

-- advertisement --